SSPL
Stichting Sportpromotie Leiderdorphome.html
 

Sportcafé

Organisatie sportcafe: Henk Morsch

Als u vragen omtrent de organisatie, indeling en het verloop van onze sportcafé’s hebt kunt u zich wenden tot Henk Morsch via zijn emailadres henk@sspl.eu


Boekingen / financieel inzake sportcafe:

Henk Morsch

henk@sspl.eu 

Wilt u u ook een sportcafé organiseren of sponsor zijn !

Wendt u zich tot onderstaande contactpersoon

het sportcafe is een samenzijn van vertegenwoordigers uit de sport, het bedrijfsleven, de media en de politiek met het doel elkaars interessegebied beter te begrijpen en het leggen van contacten.

Onze hoofdsponsors

juni 2019     


Het 123e sportcafé wordt gehouden bij de


C.O.V.S groep Leiden e.o.

Boomgaardlaan 20

2351 CR Leiderdorp


Aanvang 18.00 -20.00 uur.

Het sportcafé wordt u aangeboden door